Vandaag is dinsdag 23 juli  

categorie categorie Liturgie
liturgie
wanneerdonderdag 18 april    Evangelie van 2019-04-18
(Witte Donderdag)
begintijd10:00 uur
 titelChrismamis Bisdom Antwerpen
beschrijving

Op Witte Donderdag 18 april gaat Mgr. Johan Bonny om 10 uur voor in de plechtige Chrismamis in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen.

Tijdens de Chrismamis wordt de Olie bereid en gezegend waarmee de sacramenten van het doopsel, het vormsel, het priesterschap en de ziekenzalving in het komende jaar worden toegediend in heel het bisdom. Olie is zacht en weldoend, geeft kracht en biedt bescherming. Daarom is de H. Olie een teken van Gods barmhartigheid, vooral op de kruispunten van het leven : de geboorte (het doopsel), het volwassen worden (het vormsel), ziekte (de ziekenzalving), de dienst aan de Kerk (het priesterschap).

De Chrismamis vindt plaats op Witte Donderdag 18 april om 10 uur, en wordt voorgegaan door Mgr. Johan Bonny.

Het is een belangrijk diocesaan gebeuren. De bisschop nodigt alle medewerkers uit om mee te vieren: priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, gemandateerden en vrijwilligers die in het bisdom Antwerpen actief zijn.

Alle priesters zijn uitgenodigd om te concelebreren. Zij worden uiterlijk om 9.45 uur verwacht in de kapelanensacristie van de kathedraal, met een albe.

De Goede Week valt dit jaar in de tweede week van de paasvakantie.   Dat heeft een groot voordeel: veel kinderen en jongeren kunnen aan de Chrismaviering deelnemen, in de eerste plaats vormelingen met hun catechisten, maar ook misdienaars of andere groepen van jongeren.  Allen zijn welkom. Tijdens de viering kunnen ze van dichtbij meemaken hoe de priesters op Witte Donderdag samen de eucharistie vieren en hoe de bisschop de Heilige Oliën wijdt. Info en inschrijving bij Ann Joris ( ann.joris1@skynet.be ).

Net zoals de vorige jaren hoeven vertegenwoordigers van pastorale eenheden, parochies of andere gemeenschappen geen eigen liturgisch vaatwerk of flessen naar de Chrismamis mee te brengen.   Voor elke parochie zal na de Chrismaviering een doosje beschikbaar zijn met daarin drie gevulde flesjes (Chrisma, olie voor de ziekenzalving, olie voor de catechumenen).    Deze flesjes stemmen overeen met de hoeveelheid Oliën die een parochie normaal nodig heeft in de loop van een jaar.   Uiteraard kan men, indien nodig, tijdens het jaar steeds extra doosjes met Heilige Oliën bekomen via de kathedraal, het bisschopshuis of het vicariaat Kempen.    Ook afzonderlijke instellingen (bijvoorbeeld een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een abdij) kunnen een doosje met Oliën bekomen, of priesters op rust die nog beschikbaar zijn voor de ziekenzalving. De gebruikte flesjes met overschot van Heilige Oliën van vorig jaar kan u meebrengen naar de kathedraal en achterlaten bij de sacristie.

info

ann.joris1@skynet.be
www.kerknet.be

locatieOnze-Lieve-Vrouwekathedraal, Groenplaats 21
plaatsAntwerpen (België)
doelgroep
Google map

Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. © 2019 rkactiviteiten.nl
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever
Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl