“Mothers Prayers”, “Biddende Moeders”, moeders die bidden voor hun kinderen, is in Engeland ontstaan (nov. 1995) en heeft zich snel over de wereld verspreid (contacten in meer dan 80 landen). In oktober 2002 is het in Nederland van start gegaan. “Biddende Moeders” heeft de goedkeuring, steun en zegen van christelijke leiders uit alle Kerken en kerkgemeenschappen. Er zijn nu duizenden groepen over de wereld.

Mothers Prayers Nederland

Mothers Prayers Engeland

Uitnodiging en video


“wat is er nu zo bijzonder
aan ‘Biddende Moeders’?”

We bidden toch al voor onze kinderen? Inderdaad, gelovige ouders, zullen altijd voor hun kinderen bidden. Maar is het niet zo dat wij, na het bidden, ons nog steeds zorgen maken en onszelf afvragen wat we kunnen doen? Feitelijk geven we vaak met de éne hand het probleem aan God en nemen we het met de andere hand weer terug.

Tijdens de gebedsbijeenkomsten worden de namen van de kinderen, die op een rond papiertje geschreven staan, symbolisch in een mandje aan de voet van het kruis gelegd. We vertrouwen onze kinderen en problemen aan Hem toe... en laten ze ook bij Hem.

We voelen ons gesterkt in de zekerheid dat duizenden andere “Biddende Moeders” met ons mee bidden.

ActiviteitenNieuwsbrieven

Brief Jaar van Gebed 2024
Nieuwsbrief voorjaar 2013 / Nieuwsbrief najaar 2013
Nieuwsbrief voorjaar 2014 / Nieuwsbrief najaar 2014
Nieuwsbrief voorjaar 2015 / Nieuwsbrief najaar 2015
Nieuwsbrief voorjaar 2016 / Nieuwsbrief najaar 2016
Nieuwsbrief voorjaar 2017
Nieuwsbrief voorjaar 2018 / Nieuwsbrief najaar 2018
Nieuwsbrief voorjaar 2019
Nieuwsbrief voorjaar 2020
Nieuwsbrief voorjaar 2023 / Nieuwsbrief zomer 2023

Afscheid van Veronica

Veronica heeft haar taak, als hoofd van Biddende moeders wereldwijd, overgedragen.

Na de zomer van dit jaar ontvingen wij het bericht van Veronica dat zij een opvolgster had gevonden. Anne-Céline van Frankrijk, heeft “ja” gezegd op de vraag of zij de positie als verantwoordelijke voor Mothers Prayers wereldwijd wil aanvaarden.

Hier volgt een stukje uit de brief van Veronica:

“Ik schrijf jullie om jullie te laten weten dat het besluit om een nieuw hoofd van Mothers Prayers aan te stellen nu wordt geïmplementeerd. Ik ben gelukkig dat ik kan aankondigen dat Anne-Céline van Frankrijk heeft ingestemd, na veel gebed en onderscheiding, om deze positie te aanvaarden. Ze is vele jaren een betrouwbaar lid geweest van Mothers Prayers, dienend als regio- en landcoör­di­nator en ook als assistent -hoofd. Ik weet zeker dat wij allen zeer gezegend zullen worden door haar gebeden en toewijding. We zijn samen overeengekomen dat deze aanstellings-en beloften -ceremonie, plaats zal vinden op 10 december 2023 in Lisieux, Frankrijk.”

Delegatie vanuit Nederland

Wij zijn vanuit Nederland met een delegatie (vader Joost van der Mee, Anneke Athmer, Sylvia Maenhout, Dorris Schräder, Maria van Weede en Christine van Laar) op 8 december vanuit Nederland vertrokken. We zijn op 10 december tijdens een plechtige H. Mis, die gevierd werd in de crypte van de Basiliek van de H. Teresia van Lisieux, getuigen geweest van de plechtige beloften die Anne Celine heeft gedaan.Landelijke open dag Biddende Moeders 2023 in Hooglanderveen

De landelijke open dag in 2023 was op 11 november 2023 in Hooglanderveen in de St Joseph parochie.

Het was een mooie dag op een hele mooie locatie! Zeker 50 moeders, waarbij ook enkele moeders die Biddende Moeders nog niet kenden, zijn gekomen en twee priesters: Vader Joost van der Mee en Kapelaan Simons. De inleiding ging over “Vraag om leiding”. We hadden een mooie brief gekregen van Mgr van Burgsteden, die verhinderd was te komen. Hij beloofde voor ons te bidden en voor ons te vragen om leiding aan de Heilige Geest, de Heilige moeder Maria en aan alle jonge Heiligen van de afgelopen eeuw.

We hebben gedeelten uit het boekje “De kleine weg van het Evangelie”, (door pater Bots) voorgelezen met daarin brieven, gebeurtenissen en gebeden van Theresia van Lisieux. Theresia die Alles van de Heer verwacht, die ervoor waakt om in de begeleiding van novicen (vergelijk de leiding van moeders aan onze kinderen) als de boodschap van de H.Geest moeilijk te aanvaarden is, dan maar iets menselijks te zeggen dat uit haarzelf komt. En die van zichzelf zegt dat ze geen werken heeft (gedaan) en daar dus niet naar beloond kan worden.

We vertelden dat Veronica binnenkort niet langer het hoofd van Mothers Prayers zal zijn. Om Veronica haar grote dienstwerk te overdenken en te vertellen wat het met ons heeft gedaan gaf Wies Mom een mooie terugblik vanaf het begin van Biddende Moeders in Nederland haar ontmoetingen met en herinneringen aan Veronica.

Na de lunch kwamen veel moeders met getuigenissen, daarna hadden we het biddende Moeders gebedsuur, waarin we onze kinderen en alle zorgen om hen, toevertrouwd hebben aan God.

Vader Joost van der Mee ging voor in de H.Mis. Het was een zegenrijke dag. Er is zelfs een nieuw gebedsgroepje begonnen naar aanleiding van deze dag.Landelijke open dag Biddende Moeders 2022 in Helvoirt

Op zaterdag 26 november 2022 hebben we de landelijke open dag van en voor biddende Moeders gehouden in Helvoirt. Het jaarthema was: “Vraag om bescherming” Het was een mooie dag.

We waren al met 26 retraitanten en er kwamen ongeveer 26 daggasten bij, waaronder ook Mgr van Burgsteden van Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij was gekomen omdat hij verschillende taken voor de bisschoppen conferentie behartigt waaronder het contact onderhouden met de Nieuwe Bewegingen en gemeenschappen in Nederland (waar de biddende Moeders ook toe behoren, ook al bestaan we al bijna 25 jaar).

De Monseigneur vroeg het woord en sprak kort over het Woord van God dat zijn luisterrijke uitbreiding uit zichzelf heeft, we hoeven niet te evangeliseren; het Woord evangeliseert en als we het woord aannemen wordt het vlees in ons. We waren ontroert toen we deze woorden hoorden. De Monseigneur werd begeleid door pater Wijers s.s.s. van de Congregatie van het H. Sacrament.

Ook kapelaan Simons was gekomen en hij vroeg ook het woord (nadat de maandelijkse uitzending van biddende Moeders op Radio Maria was besproken), om ons te bemoedigen toch vooral te blijven proberen om moeders te bereiken en te zoeken naar wegen om moeders er weer lichamelijk bij te betrekken. De dagen eromheen (vrijdag en zondag) hadden we een retraite met als thema: “We zijn vol van hoop”.

Pastoor van der Mee, onze geestelijk leidsman, gaf ons inleidingen tot geloof waarvan we, nadat we ervan geproefd hadden, steeds dorstiger werden naar meer verdieping. We kwamen nader tot elkaar en voelden ons één. We waren met 25 moeders en pastoor van der Mee. Er waren oudere moeders en oma’s maar ook jonge moeders.

Toen we weer thuis kwamen waren we niet meer dezelfden. Verstild en toch uitgerust en verkwikt door alles wat we hadden gehoord. Grote dankbaarheid aan God!

Getuigenis van een moeder:

“Wat was het kostbaar - deze verbondenheid met elkaar en de warmte van iedereen in de groep. Gewoon een voorpoefje van ‘het hemelse’ dat voor ons ligt”

“Wat mooi dat pastoor van der Mee elke bezinning verbond met de spiritualiteit van Biddende Moeders, zodat het echt een verdieping mocht zijn van ons geloof en van de praktijk van Biddende Moeders”Landelijke open dag Biddende Moeders 2019 in Rotterdam

Op zaterdag 26 oktober 2019 werd de landelijke open dag van en voor Biddende Moeders gehouden in Rotterdam, in de Elisabethzaal, achter de Kathedraal. Het jaarthema was: Als we voor onze kinderen bidden moeten we ons afvragen: “Wat zou Hij hen toewensen?”

Het was een mooie dag. Er kwamen ongeveer vijftig moeders. Yvonne Fehr uit Bergen op Zoom, wil ant­woorden op de roepstem van God en de nieuwe re­gio-coördinator worden voor het bisdom Breda en Middelburg. Zij zal samenwerken met Brechje Loe­nen en ingewerkt worden door Wies Mom, de regio-coördinator van Limburg Er was na afloop vraag naar de noveen van Frater Dolindo. (Nieuwsbrief van 2018, nieuws van Veronica) “Jezus ik geef alles over aan U, zorg voor alles”

We sloten af met een Eucharistieviering waarin pastoor Van der Mee, onze geestelijk leidsman, voorging.

Landelijke open dag Biddende Moeders 2018 in Roosendaal

Het was een mooie dag, zaterdag 10 november 2018. We kwamen samen in de pastorie naast de St Joseph kerk te Roosendaal Er kwamen ongeveer vijftig moeders.

Het thema was: “Begrijp dat Jezus nog veel meer van onze kinderen houdt dan wij. Hij wil hen zo graag beschermen en laten groeien in Hem. Omdat Hij alleen tussenbeide komt als Hij gevraagd wordt, ziet Hij uit naar onze gebeden.”

Met hulp van een mooie groep vrijwilligers vanuit de parochie werd alles goed verzorgd. Ook het natje en droogje tijdens de lunch. Super dat de Syrische dames voor zo’n lekkere bijdrage hadden gezorgd.

Afsluiting met een H. Mis. De hoofdcelebrant was Mgr. Liesen, de bisschop van het Bisdom Breda en Middelburg Pastoor Van der Mee, de geestelijk leidsman van biddende Moeders Nederland, ging ook mee voor in de mooie viering.

Landelijke open dag Biddende Moeders 2017 in Rosmalen

Zoals elk jaar zijn we met veel moeders uit heel Nederland bij elkaar geweest en het is altijd heel bemoedigend om samen te delen, te luisteren, te zingen en te bidden. Dit jaar waren we te gast in Rosmalen op 4 november.

In de ochtend hebben we stilgestaan bij het jaar­thema “wees dankbaar dat we er niet alleen voor staan en maar tijdelijke hoeders zijn voor hun zielen”. We hebben veel om dankbaar voor te zijn. God gaat met ons op weg, bij de opvoeding van de kinderen, maar ook bij alle andere dingen die ons zijn toevertrouwd. Er werden mooie liederen ge­zon­gen met gitaarbegeleiding. We hebben verteld over de wereldconferentie van Mothers Prayers in Polen waar we in september met 150 moeders uit 38 landen een week samen zijn geweest.

’s Middags hebben we gedeeld met elkaar en er waren mooie getuigenissen van gebedsverhoringen. Daarna hebben we het gebedsuur van Biddende Moeders gedaan en gebeden voor onze kinderen en de kinderen van over de hele wereld en afgesloten met een eucharistieviering. Het was een mooie dag en geïnspireerd en bemoedigd gingen we naar huis.

Landelijke open dag 2016 in Utrecht

Het Thomas a Kempis Leerhuis naast de Gerardus Majellakerk te Utrecht ontving zaterdag 5 november 2016 biddende moeders bij gelegenheid van onze jaarlijkse open dag.

Tijdens deze landelijke open dag werd stilgestaan bij de woorden “Vraag om een zachte, liefdevolle houding!”, afkomstig uit het midden van ons gebedenboekje. Het werd een dag van ontmoeting en kennismaking en elkaar vertellen van ons verdriet en onze vreugde. Er was nieuws over Veronica en hoe zij het redt nu ze een dagje ouder wordt (en haar Solaceleden in Engeland ook). Er waren nieuwe materialen en liedjes van de dubbel CD konden worden beluisterd en “de DVD van de dans” werd vertoond waarvan de boodschap zo goed past bij ons jaarthema.

Helaas zijn er geen foto’s van deze dag

Landelijke open dag 2015 in Duivendrecht

Het thema van de Landelijke Open Dag op 7 november 2015 was ‘Vraag om Leiding’. Het was een mooie dag van ontmoeting, inspiratie en kennismaking. Mgr J.G.M van Burgsteden, Emeritus hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam was hoofdcelebrant bij de Eucharistieviering.


Landelijke open dag 2014 in Heilig Landstichting

Wat was het een prachtige dag, 8 november in Heilig Landstichting vlakbij Nijmegen. En ze bleven maar komen en komen, de vrouwen en moeders.... We waren met meer dan 100 betrokkenen en geinteresseerden bij elkaar. We hebben gezongen, geluisterd, ons verdiept in het jaarthema: ‘Vraag om bescherming’, onze gebedsverhoringen verteld, en zo elkaar bemoedigd en gesterkt in ons vertrouwen op de Heer. Tot slot verenigden we ons in gebed tijdens het gebedsuur van Biddende Moeders.

Dank aan de Biddende Moeders van Nijmegen voor hun werving voor -en hulp op- deze dag. Dank aan het Solace team, waaronder de (regio)-coordinatoren de voorbidders en assistent, dat zorg heeft gedragen voor een gastvrije ontmoetingsdag en een warm onthaal. Dank aan pastoor van der Mee die ons de hele dag ten dienste heeft gestaan en er was voor een persoonlijk gesprek en voor het Sacrament van de Biecht.

Dank aan God die ons geroepen heeft om biddende moeder te zijn en samen te bidden voor onze kinderen en voor alle kinderen van de wereld, vooral voor die kinderen waar niet voor gebeden wordt.


Landelijke open dag 2013 in Dordrecht

In Dordrecht zijn we op 26 oktober met veel moeders bijeengekomen. Het was een mooie dag van kennismaking, ontmoeting, inspiratie en gebed.

We hebben ons bezonnen op het thema: ‘Wees je bewust van je verant­woor­de­lijk­heid’ en we hebben liederen van de Engelse CD in het Nederlands gezongen (waaronder lied ‘De verant­woor­de­lijk­heden van het moeder­schap’). Marianne Schmeits, een biddende moeder uit Limburg heeft, samen met haar man, alle liedjes van de CD ‘Rejoice’ in het Nederlands op muziek gezet. Zij heeft ons op deze open dag ook muzikaal ondersteund, met stem en gitaar.

Marja Vervoorn legt haar dienstwerk als regio-coördinator van Mothers Prayers neer en draagt regio Zuid-Holland over aan Sylvia Maenhout.

Landelijke open dag 2012 in Amsterdam

Met ongeveer 150 moeders hebben we 3 november 2012 dit tweede lustrum gevierd in Amsterdam. Ter gelegenheid van het Nederlandse 10-jarig bestaan hebben wij het Engelse boekje ‘10 years of Celebrations’ in het Nederlands vertaald en laten drukken. Het boekje was in 2006 samengesteld door Veronica (toen Mothers Prayers wereldwijd 10 jaar bestond). Jacintha Lagemaat gaf op deze dag officieel haar dienstwerk als landcoordinator door aan Christine van Laar-Witte. Jacintha kreeg de doos met boekjes overhandigd, om door te geven aan alle aanwezige Biddende Moeders (foto). “Alles wat wij ontvangen is bedoeld om door te geven.” De aanwezigen kregen dit boekje cadeau; Het is nog steeds te verkrijgen.


Landelijke open dag Mothers Prayers in Thorn 2011

Op zaterdag 8 oktober waren we met meer dan 100 moeders bijeen in de prachtige Foyer de Charité “Marthe Robin” in Thorn.

Veronica Williams, de oprichtster van MP was in ons midden. Zij spreekt tot ons vanuit haar hart. Zij maakt geen notities. Zij vertrouwt op de H. Geest die haar zal ingeven wat de biddende moeders in Nederland nodig hebben. Zij riep ons opnieuw op om vooral vol overgave door te blijven bidden. Onze kinderen aan Jezus toe te vertrouwenHet gebed zal altijd verhoord worden, maar op Zijn tijd en op Zijn manier. Het jaarthema was: Als we voor onze kinderen bidden, moeten we ons afvragen: “Wat zou Hij hen toewensen.”

Veronica benadrukte de grote liefde en de grote barmhartigheid van God. Onze kinderen behoren Hem toe, het zijn Zijn kinderen. Wij geven onze zorgen en pijn elke week weer opnieuw aan Hem. Wij moeten bidden om de genade om steeds meer de wil van God in ons leven en dat van onze kinderen te verstaanNa haar inleiding plaatsten alle moeders een waxinelichtje op het altaar, als symbool van hun overgave aan God.

In de middag hebben we onze kinderen tijdens het gebedsuur bij Jezus gebrachtDe dag werd afgesloten met Een H.Eucharistieviering met Mgr. E. de Jong in concelebratie met Pastoor J. van der Mee (onze geestelijk leidsman).


Landelijke Open Dag in ’s-Hertogenbosch 2010

Op de landelijke Open Dag van Mothers Prayers waren we ook dit jaar weer met veel moeders samen. Onder hen opvallend veel vrouwen die nog niet eerder met MP kennis hadden gemaakt. De dag werd gehouden op 13 november 2010 in de Moeder Teresazaal in Den Bosch.

Het jaarthema ‘Begrijp dat Jezus nog veel meer van onze kinderen houdt dan wij’ was ook deze dag het centrale thema. Na de inleiding hebben de moeders in groepjes uitgebreid over dit thema gesproken.

Ook werd er enthousiast verslag gedaan van een conferentie in Malta, afgelopen oktober. Daar mochten we met vier afgevaardigden uit Nederland aan deelnemen. Moeders uit de hele wereld kwamen daar bij elkaar.

Pater Johan, van de broeders van Sint-Jan, was als geestelijk begeleider weer de hele dag aanwezig. Samen met hem mochten we de H. Eucharistie vieren in de H. Hartenkerk.

Het was een dag van grote vreugde, maar vooral ook van verbondenheid met elkaar.

Bijeenkomst van 31 oktober 2009 in Hilversum

We kijken met dankbaarheid terug op de landelijke Open Dag van Mothers Prayers van zaterdag 31 oktober. Vanuit het hele (!) land, van Groningen tot Maastricht, waren moeders en vaders naar het geheel vernieuwde Anna-gebouw in Hilversum gekomen voor de Open Dag. Er was een goede opkomst, de zaal was praktisch vol.

Het is echt een inspirerende en mooie dag geworden, waarbij de programmaonderdelen afwisselend werden begeleid door harp en gitaar.

De prachtige lezing van pater Johan van de broeders van Sint Jan maakte grote indruk op alle aanwezigen. Met de lezing haakte hij in op het jaarthema, tevens thema van de dag: ‘Wees dankbaar dat we er niet alleen voor staan en maar tijdelijk hoeders zijn van hun zielen.’

De dag is niet enkel een dag van gebed geworden, maar vooral ook van ontmoeting. Het is altijd weer verheugend op zo'n dag moeders en vaders te ontmoeten die nog niet bekend zijn met MP en FP.

Bijeenkomst van 11 oktober 2008 in Utrecht

Op zaterdag 11 oktober 2008 kwamen veel groepen van Mothers Prayers bij elkaar in Utrecht.
Webpagina ter beschikking gesteld door Rkactiviteiten.nl / iMoose.nl / Wim Koopman